Gisbert Greshake, <i>Vivere nel mondo. Questioni fondamentali della spiritualità cristiana</i>